Πρόγραμμα Εργαστηρίου Πειραματικής Βαθμολόγησης

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020, 09:00-13:30 9:00: Προσέλευση – εγγραφές 9:30 – 10:00: διανομή υλικού 10:00-11:00: διόρθωση 11:00- 11:30: διάλειμμα 11:30- 13:00: συζήτηση των βαθμών 13:00-13:30: συμπεράσματα Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πολύτροπη Read More …