Εργαστήριο Πειραματικής Βαθμολόγησης Nεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Tο Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020, 09:00-13:30
στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πολύτροπη Αρμονία
Σωκράτους 65, Χαϊδάρι, 12462
τηλ. 2105820097, mail: lykeiopa@otenet.gr και mountanou@gmail.com

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *