Πρόγραμμα Εργαστηρίου Πειραματικής Βαθμολόγησης

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020, 09:00-13:30

9:00: Προσέλευση – εγγραφές

9:30 – 10:00: διανομή υλικού

10:00-11:00: διόρθωση

11:00- 11:30: διάλειμμα

11:30- 13:00: συζήτηση των βαθμών

13:00-13:30: συμπεράσματα

Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πολύτροπη Αρμονία

Σωκράτους 65, Χαϊδάρι, 12462

τηλ. 2105820097, mail: lykeiopa@otenet.gr και mountanou@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *