Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να βρείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις για τα φετινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως προετοιμάστηκαν από τους/τις καθηγητές/τριες του σχολείου μας.

Μπορείτε, επίσης, να παρακολουθήσετε βίντεο με σχολιασμό των Θεμάτων στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της σχολικής χρονιάς 2021-22 από τους καθηγητές των Εκπαιδευτηρίων "Πολύτροπη Αρμονία" στην αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας.

Ημερομηνία Εξέτασης Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών Προσανατολισμός Σπουδών Υγείας Προσανατολισμός Οικονομικών Σπουδών Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών
Παρασκευή, 3/6/2022

Θέματα & Απαντήσεις Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2022

Σχόλια για τα Θέματα

Θέματα & Απαντήσεις Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2022

Σχόλια για τα Θέματα

Θέματα & Απαντήσεις Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2022

Σχόλια για τα Θέματα

Θέματα & Απαντήσεις Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2022

Σχόλια για τα Θέματα

Δευτέρα,

6/6/2022

Θέματα Μαθηματικά 2022 + Λύσεις Θέματα Βιολογία 2022 + Λύσεις Θέματα Μαθηματικά 2022 + Λύσεις Θέματα Αρχαία Ελληνικά 2022 + Λύσεις

Τετάρτη,

8/6/2022

Θέματα Χημεία 2022 + Λύσεις Θέματα Χημεία 2022 + Λύσεις Θέματα Πληροφορική 2022 + Λύσεις Θέματα Λατινικά 2022 + Λύσεις

Παρασκευή,

10/6/2022

Θέματα Φυσική 2022 + Λύσεις Θέματα Φυσική 2022 + Λύσεις Θέματα Οικονομία 2022 + Λύσεις Θέματα Ιστορία 2022 + Λύσεις