Λύκειο

Το Λύκειο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και τα δικά του κρίσιμα σηµεία που πρέπει να προσεχθούν:

 • Ο µαθητής βρίσκεται σε µία ηλικία µε ειδικά γνωρίσματα και -ενδεχομένως- προβλήματα που πρέπει να επιλύσει µε τη βοήθεια της οικογένειας του και του σχολείου του
 • Κατά τη διάρκεια των λυκειακών σπουδών, ο µαθητής καταλήγει στο τι θα σπουδάσει και τι επάγγελμα θα ακολουθήσει. Με τη βοήθεια της Πολύτροπης Αρμονίας, οι μαθητές της Α’ Λυκείου αποφασίζουν την κατεύθυνση-προσανατολισμό που θα ακολουθήσουν
 • Οι σπουδές και οι επιδόσεις στο Λύκειο είναι καθοριστικές για την επιτυχία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι ισχυρές βάσεις που αποκτά ο μαθητής κατά τη διάρκεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διευκολύνουν την επιτυχή διαδρομή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θέτοντάς τον σε πλεονεκτική θέση στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Η Πολύτροπη Αρμονία:

 • δηµιουργεί τµήµατα με περιορισμµένο αριθµό μαθητών, υψηλού επιπέδου και με υψηλούς στόχους.
 • αφιερώνει αρκετές ώρες ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα έστω και ένας µαθητής να χρειαστεί εξωσχολική βοήθεια, αρκεί βέβαια να ακολουθεί το πρόγραμμα του σχολείου και να μελετάει τα μαθήματά του τον απαιτούμενο χρόνο
 • βοηθά σε ατοµική βάση όσους µαθητές έχουν απορίες ή κενά ώστε να παρακολουθούν άνετα την εκπαιδευτική διαδικασία
 • προτρέπει και βοηθά σε ατοµική και ομαδική βάση άριστους µαθητές να ανεβάσουν κι άλλο το επίπεδό τους στα µαθήµατα που έχουν ιδιαίτερη κλίση και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ή Ολυμπιάδες στα διάφορα µαθήµατα, όπως τα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Αστρονομία, Αρχαία Ελληνικά, ρητορικοί αγώνες, Ρομποτική κλπ.
 • παρέχει υψηλό επίπεδο σπουδών µε αποτέλεσµα να καθίσταται σχολείο µε κύρος. Έτσι, συσπειρώνει µαθητές υψηλών απαιτήσεων δημιουργώντας µια κυψέλη γνώσης, ενώ παράλληλα αμβλύνει τις µορφωτικές ανισότητες
 • παρέχει πλήρη σειρά βιβλίων και σημειώσεων υψηλού επιπέδου, γραμμένα από τους καθηγητές της Πολύτροπης Αρμονίας, τα οποία καθίστανται απαραίτητα στην καθημερινή δουλειά, στις επαναλήψεις και στα διαγωνίσµατα των μαθητών
 • διοργανώνει συχνά διαγωνίσµατα σε µέρες και ώρες επιλεγμένες ώστε να µην χάνονται ώρες µαθήµατος και να µην αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο όχι μόνο την αξιολόγηση αλλά και την ποιοτική άνοδο του επιπέδου χρήσης του γραπτού λόγου και την εξοικείωση με τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει ο μαθητής κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων και της μελλοντικής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους καριέρας
 • ακολουθεί ένα επιστηµονικά τεκμηριωμένο σύστηµα αξιολόγησης και παρακολούθησης της µαθησιακής πορείας και των επιδόσεων κάθε μαθητή
 • ελέγχει το χώρο του σχολείου και εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των μαθητών.