Σχολικές Εφημερίδες Αγγλικών

Παρακάτω μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις εφημερίδες Αγγλικών που έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια οι μαθητές του σχολείου μας και να γνωρίσετε την πλούσια θεματολογία τους. Πατώντας στον τίτλο κάθε αρχείου, μπορείτε να ανοίξετε κάθε εφημερίδα σε νέα καρτέλα, για να την διαβάσετε ή να την αποθηκεύσετε.

Σχολική Εφημερίδα Αγγλικών - Χειμώνας 2022-23

Σχολική Εφημερίδα Αγγλικών 2021-22

Σχολική Εφημερίδα Αγγλικών 2020-21

Σχολική Εφημερίδα Αγγλικών 2017-18