Προτεινόμενα Θέματα Πανελλήνιων Εξετάσεων

Κάθε χρόνο πριν την περίοδο των Πανελλήνιων Εξετάσεων, το σχολείο μας αναρτά στο διαδίκτυο Προτεινόμενα Θέματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες προκειμένου να οργανώσουν την επανάληψή τους και να αυτο-αξιολογηθούν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Το ανθολόγιο αυτών των θεμάτων καταρτίζεται από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αποσκοπεί στο να προσφέρει χρήσιμο υλικό σε μαθητές/τριες από ολόκληρη την Ελλάδα, τη στιγμή της σημαντικότερης προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μέχρι τις 24/5, θα αναρτώνται τα Προτεινόμενα Θέματα και οι Ενδεικτικές Λύσεις σε ένα μάθημα κάθε Προσανατολισμού. Στις ημερομηνίες που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα, μπορείτε να βρείτε και να περιηγηθείτε στα αρχεία με τα Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σε κάθε μάθημα θα αναρτηθούν τρεις διαφορετικές σειρές Προτεινόμενων Θεμάτων, σε διαφορετικές ημερομηνίες. Κάνοντας κλικ στο επιθυμητό μάθημα και στην αντίστοιχη ημερομηνία, τα Θέματα και οι Λύσεις τους θα ανοίξουν σε νέα καρτέλα, όπου μπορείτε να τα κατεβάσετε στη συσκευή σας. Η συμβουλή μας προς τους μαθητές είναι αρχικά να μετρήσουν μόνοι τους τις δυνάμεις τους στα Προτεινόμενα Θέματα και σε δεύτερο χρόνο να ανατρέξουν στις Ενδεικτικές Λύσεις.

Σημείωση: Τα Θέματα κι οι Λύσεις καθίστανται διαθέσιμα στις 15:00 της προβλεπόμενης ημέρας ανάρτησης, όποτε και ενεργοποιούνται τα αντίστοιχα clickable links.

Ημερομηνία Ανάρτησης

Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών

Προσανατολισμός Σπουδών Υγείας

Προσανατολισμός Οικονομικών Σπουδών

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών

12/4

Μαθηματικά + Λύσεις

Βιολογία + Λύσεις

Μαθηματικά + Λύσεις

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα + Λύσεις

15/4

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

19/4

Φυσική + Λύσεις

Φυσική + Λύσεις

Πληροφορική + Λύσεις

Λατινικά + Λύσεις

22/4

Χημεία + Λύσεις

Χημεία + Λύσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας + Λύσεις

Ιστορία + Λύσεις

26/4

Μαθηματικά + Λύσεις

Βιολογία + Λύσεις

Μαθηματικά + Λύσεις

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα + Λύσεις

29/4

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

3/5

Φυσική + Λύσεις

Φυσική + Λύσεις

Πληροφορική + Λύσεις

Λατινικά + Λύσεις

6/5

Χημεία + Λύσεις

Χημεία + Λύσεις

Οικονομία + Λύσεις Ιστορία + Λύσεις

10/5

Μαθηματικά + Λύσεις

Βιολογία + Λύσεις

Μαθηματικά + Λύσεις

Αρχαία + Λύσεις

13/5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

17/5

Φυσική + Λύσεις

Φυσική + Λύσεις

Πληροφορική + Λύσεις

Λατινικά + Λύσεις

20/5

Χημεία + Λύσεις

Χημεία + Λύσεις

Οικονομία + Λύσεις

Ιστορία + Λύσεις

24/5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα