Σχολικές Εφημερίδες Γαλλικών

Παρακάτω μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις εφημερίδες Γαλλικών που έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια οι μαθητές του σχολείου μας και να γνωρίσετε την πλούσια θεματολογία τους. Πατώντας στον τίτλο κάθε αρχείου, μπορείτε να ανοίξετε κάθε εφημερίδα σε νέα καρτέλα, για να την διαβάσετε ή να την αποθηκεύσετε.

Σχολική Εφημερίδα Γαλλικών 2021-22

Σχολική Εφημερίδα Γαλλικών 2017-18

Σχολική Εφημερίδα Γαλλικών 2013-14