Επιτυχίες

Η Πολύτροπη Αρμονία:

  • έχει μαθητές/τριες με ήθος που αγαπούν τη μόρφωση
  • έχει καθηγητές/τριες που μάχονται διαρκώς και με μεράκι για τη μόρφωση των μαθητών/τριών τους
  • ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγγυάται την απεξάρτηση κάθε μαθητή από οποιαδήποτε εξωσχολική βοήθεια, καθόλη τη διάρκεια της φοίτησης του στην Πολύτροπη Αρμονία και υπερκαλύπτει τις ανάγκες των μαθητών για σφαιρική και αποτελεσματική μόρφωση.

Ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων έχει οδηγήσει με συνέπεια τους μαθητές/τριες των Εκπαιδευτηρίων Πολύτροπη Αρμονία στην κορυφή των επιτυχιών:

  • στην απόκτηση πτυχίων Ξένων Γλωσσών
  • στη διάκριση σε επιστημονικούς διαγωνισμούς (π.χ. Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Αγώνες Επιχειρηματολογίας και Αντιλογίας)
  • στην εισαγωγή στις καλύτερες και πιο υψηλόβαθμες σχολές των καλύτερων Πανεπιστημίων & Πολυτεχνείων της χώρας, ξεκινώντας μια μακρά εκπαιδευτική διαδρομή, η οποία καταλήγει σε αξιοσημείωτες διακρίσεις στις μεταπτυχιακές σπουδές και στην επαγγελματική πορεία των μαθητών του σχολείου στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται οι επιτυχίες των μαθητών/τριών του σχολείου μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στις Εξετάσεις Ξένων Γλωσσών, καθώς και στους μαθητικούς διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχουμε, αναλυτικά και οργανωμένες ανά σχολικό έτος.