Περιοδικό "Το σχολείο μας"

Παρακάτω μπορείτε να ξεφυλλίσετε τα περιοδικά που έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια οι μαθητές του σχολείου μας και να γνωρίσετε την πλούσια θεματολογία τους. Πατώντας στον τίτλο κάθε αρχείου, μπορείτε να ανοίξετε κάθε περιοδικό σε νέα καρτέλα, για να το διαβάσετε ή να το αποθηκεύσετε.

Το σχολείο μας-Χειμερινό τεύχος 2022-23

Το σχολείο μας - Θερινό τεύχος 2021-22

Το σχολείο μας - Εαρινό τεύχος 2021-22

Το σχολείο μας - Χειμερινό τεύχος 2021-22

Το σχολείο μας - Τεύχος 7

Το σχολείο μας - Τεύχος 6

Το σχολείο μας - Τεύχος 5

Το σχολείο μας - Τεύχος 4

Το σχολείο μας - Τεύχος 3

Το σχολείο μας - Τεύχος 2

Το σχολείο μας - Τεύχος 1