Νέα

Εκτίμηση των Βάσεων από τα Εκπαιδευτήρια "Πολύτροπη Αρμονία"

Μια πρώτη «ανάγνωση» των στατιστικών για τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων από τα εκπαιδευτήρια «Πολύτροπη Αρμονία»

Σήμερα, Δευτέρα 12/7 ανακοινώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών από το Υ.ΠΑΙ.Θ.. Αυτά δείχνουν ορισμένη τάση για τη (μελλοντική) διακύμανση των βάσεων και «απαντούν» κάπως στην αγωνία των υποψηφίων.

Είναι μια αγωνία κατανοητή, αλλά απαιτεί νηφαλιότητα και μέτρο. Στο μεταξύ μαθητές και μαθήτριες πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους σαν να είχαν πάρει 20000 μόρια, αγνοώντας προβλέψεις, οι οποίες μπορεί και να αποδειχτούν αβάσιμες. Στη συνέχεια να κάνουν διακοπές.

Τα σημερινά στατιστικά του ΥΠΑΙΘ (με κάθε επιφύλαξη, καθώς λείπει το αναγκαίο στοιχείο, το οποίο είναι η κλιμάκωση των μορίων) αποκαλύπτουν τάσεις σχετικά με τις υψηλές κλίμακες της βαθμολογίας (από 17 έως 20). Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί υποτίμηση των πιο μέτριων βαθμών: είναι πιο πολλές οι ευκαιρίες και οι σχολές που αφορούν τη μεσαία κλίμακα, ενώ εκκρεμεί ακόμη η ανακοίνωση της ΕΒΕ.

Κρίνουμε ότι οι συγκρίσεις δεν πρέπει να περιοριστούν μεταξύ του 2021 και του 2020. Ίσως τα παιδιά πρέπει να κοιτάξουν και τις επιδόσεις  του 2019 ή και προηγούμενες, καθώς έχουν επανέλθει οι συντελεστές βαρύτητας στα βασικά μαθήματα κάθε πεδίου, γεγονός που θα «αλλάξει» τα τελικά μόρια, η κλιμάκωση των οποίων -όπως είπαμε- δεν έχει δημοσιευτεί.

Η περιοχή 18-20 (άριστα) ως ενδεικτική και πιο «εύκολη»

Στο 1ο Ε.Π. (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών) οι επιδόσεις είναι ελαφρά χειρότερες στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία, συγκριτικά με το 2020. Είναι καλύτερες στην κοινωνιολογία  και στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι υποψήφιοι/ες είναι ελαφρώς περισσότεροι/ες από το 2020 σε απόλυτο πλήθος (+1000 περίπου).  Συγκριτικά με το 2019 είναι καλύτερες τόσο στα αρχαία ελληνικά όσο και στην ιστορία, παρόμοιες στη νεοελληνική γλώσσα και στα λατινικά σε σύγκριση με την κοινωνιολογία. Με βάση τα μαθήματα βαρύτητας είναι χειρότερες στα αρχαία ελληνικά, σε σύγκριση με το 2018, αλλά αρκετά καλύτερες στην ιστορία και ελαφρώς χειρότερες στη νεοελληνική γλώσσα. Επομένως -και με κάθε επιφύλαξη, είναι πιθανό να ανέβουν λίγο οι βάσεις, αλλά όχι πάνω από αυτές του 2018.

Πίνακας 1. Ενδεικτικές Βάσεις 1ου Ε.Π.

 

2018

2019

πιθανές 2021

Νομική Αθήνας

18219

18013

περίπου 18200

Νομική Θεσσαλονίκης

17965

17824

περίπου 17900

Νομική Κομοτηνής

17465

17225

περίπου 17400

Ψυχολογία Αθήνας (ΕΚΠΑ)

17949

17608

περίπου 17900

 

Στο 2ο Ε.Π. (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) Και εδώ (ιδίως σε αυτό το πεδίο) οι συγκρίσεις δεν μπορούν να περιοριστούν μεταξύ του 2020 και του 2021. Και εδώ πρέπει οι επιδόσεις να συγκριθούν με αντίστοιχες του 2019, 2018 ή και πριν. Οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθηματικά είναι εξαιρετικά βελτιωμένες (το 19,01 των υποψηφίων αρίστευσε) σε σύγκριση με το 2020 (14,41), το 2019 (9,74) κ.ο.κ. Αντίστοιχα είναι καλύτερες και στη φυσική (μάθημα που επίσης έχει συντελεστή βαρύτητας) τόσο σε σύγκριση με το 2020 όσο και με το 2019 και το 2018. Οι επιδόσεις είναι θεαματικά καλύτερες και στη χημεία σε σύγκριση με το 2020 και το 2019, αλλά χειρότερες από το 2018.Αμελητέες είναι οι διαφορές στη νεοελληνική γλώσσα. Το απόλυτο πλήθος των υποψηφίων είναι ελαφρά μειωμένο. σε σύγκριση με το 2020.

Πιθανολογούμε ότι οι βάσεις στις περιζήτητες σχολές του πεδίου θα έχουν εντυπωσιακή άνοδο σε σύγκριση με πέρυσι.

Πίνακας 2. Ενδεικτικές Βάσεις 2ου Ε.Π.

 

2018

2019

πιθανές 2021

Ηλεκτρολόγοι ΕΜΠ

18240

18314

περίπου 18900

Ηλεκτρολόγοι Πάτρας

16811

16952

περίπου 17900

Μηχανολόγοι ΕΜΠ

18014

18033

περίπου 18800

Μηχανολόγοι Πάτρας

16952

16811

περίπου 17900

Ναυπηγοί ΕΜΠ

17643

17784

περίπου 18500

Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

17479

17595

περίπου 18100

Χημικοί Μηχανικοί Πάτρας

15918

16498

περίπου 17100

 

Στο 3ο Ε.Π. (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) Και εδώ οι συγκρίσεις δεν μπορούν να περιοριστούν μεταξύ του 2020 και του 2021. Και εδώ πρέπει οι επιδόσεις να συγκριθούν με αντίστοιχες του 2019, 2018 ή και πριν. Οι επιδόσεις των υποψηφίων στη βιολογία είναι καλύτερες από αυτές του 2020 (17,78 άριστα έναντι 15,21 το 2020) πολύ χειρότερες από το 2019 (28% άριστα) και ελαφρώς καλύτερες από το 2018 (15,3% άριστα).  Στη χημεία που είναι το δεύτερο μάθημα βαρύτητας οι επιδόσεις είναι πολύ καλύτερες από πέρυσι και από το 2019 (12%, έναντι 6% περίπου το 2020 και 4,2% το 2019) αλλά χειρότερες από το 2018 (23% άριστα). Αντίστοιχα είναι καλύτερες και στη φυσική τόσο σε σύγκριση με το 2020 όσο και με το 2019 και το 2018. Αμελητέες είναι οι διαφορές στη νεοελληνική γλώσσα. Το απόλυτο πλήθος των υποψηφίων είναι αυξημένο σε σύγκριση με το 2020 (+2000 υποψήφιοι/ες).

Πιθανολογούμε ότι οι βάσεις θα βρεθούν μεταξύ αυτών του 2018 και 2019.

Πίνακας 3. Ενδεικτικές Βάσεις 3ου Ε.Π.

 

2018

2019

πιθανές 2021

Ιατρική Αθήνας

19029

18724

περίπου 18950

Ιατρική Θεσσαλονίκης

18808

18585

περίπου 18700

Ιατρική Πάτρας

18710

18398

περίπου 18400

Ιατρική Ηρακλείου

18519

18194

περίπου 18200

Ιατρική Αλεξανδρούπολης

18451

18123

περίπου 18000

Οδοντιατρική Αθήνας

18382

18026

περίπου 18000

 

Στο 4ο Ε.Π. ( Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) Και εδώ οι συγκρίσεις πρέπει να γίνουν όχι μόνον με το 2020 αλλά και με προηγούμενες χρονιές (2019, 2018). Οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι πολύ καλύτερες και στα μαθηματικά και στο ΑΟΘ  (ειδικά σε αυτό) που είναι και τα μαθήματα βαρύτητας του πεδίου, επομένως έχουν συντελεστή. Είναι καλύτερες και στο ΑΕΠΠ, ενώ αμελητέες είναι οι διαφορές στη γλώσσα. Οι υποψήφιοι είναι ελαφρώς περισσότεροι σε πλήθος συγκριτικά με πέρυσι.

Πιθανολογούμε ότι οι βάσεις θα ανεβούν και σε αυτό το πεδίο.

 

Επαναλαμβάνουμε ότι περιοριζόμαστε, καταρχάς, στην περιοχή του «άριστα» όχι από διάθεση ελιτισμού, αλλά επειδή είναι ευκολότερη η πρόβλεψη. Στις άλλες περιοχές υπάρχουν εξαιρετικές σχολές και εξαιρετικά αξιόλογοι/ες υποψήφιοι/ες. Επειδή όμως υπεισέρχονται πάρα πολλά κριτήρια είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη η πρόβλεψη. Η διακύμανση στην περιοχή του «άριστα» δίνει μια «πρώτη γεύση» και ίσως τις τάσεις που θα επικρατήσουν.

 

Επαναλαμβάνουμε, μια και επίκειται η κατάθεση των μηχανογραφικών, ότι όλες και όλοι πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους με βάση τις επιθυμίες τους και αγνοώντας κάθε πρόβλεψη (σαν να είχαν 20000 μόρια, όπως είπαμε στην αρχή).

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

 

Για τα εκπαιδευτήρια «ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ»:

Τάκης Απολλωνάτος, ΠΕ 03, μαθηματικός

Δήμητρα Καραβά, ΠΕ 02, φιλόλογος

Κώστας Κοτίδης, ΠΕ80, οικονομολόγος

Ελένη Λαγού, ΠΕ 04.02, χημικός

Ρούλα Μουντάνου, ΠΕ 02, φιλόλογος

Χρήστος Παπακωνσταντινόπουλος, ΠΕ04.01, φυσικός

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: